Ruy băng đuôi cá có nẹp giấy

20.000 VND

Ruy băng đuôi cá (có nẹp giấy) thùng 200 cái. Lẻ 10 cuộn, 1 thùng có mix màu

Danh mục: Từ khóa: