Ruy băng đuôi cá ngũ sắc không nẹp giấy

18.000 VND

Ruy băng đuôi cá ngũ sắc, không nẹp giấy, kích thước 4 cm, thùng mix 300 cuộn

Danh mục: Từ khóa: