Vương miện nhỏ

6.000 VND

  • 1 thùng 1000 cái – sỉ thùng 4k/cái
  • sỉ từ 100 cái – 5k/cái