Túi Love 1 bông

20.000 VND

  • 1 xấp 20 túi
  • Mua 20 xấp – giá 18k/xấp
  • 1 thùng 200 xấp – giá 16k/xấp