Ốc quế bó hoa

60.000 VND

1 xấp 10 cái, sỉ 10 xấp – 50k/xấp