Lưới thô ngắn

20.000 VND

1 thùng 100 cuộn, kích thước 16x10Y

Sỉ từ 50 cuộn, giá 18k

Thùng mix giá 16,5k

Danh mục: Từ khóa: